Netherland

Waarom heeft een aannemer een aansprakelijkheidsverzekering nodig?


0

 

Aannemersaansprakelijkheidsverzekering beschermt aannemers financieel tegen bedragen die zij verplicht zijn te betalen als gevolg van schade of medische betalingen als gevolg van lichamelijk letsel, materiële schade of persoonlijk/ reclameschade aan derden tijdens de polisperiode veroorzaakt door of in verband met het werk van de aannemer.

Aannemer Algemene aansprakelijkheidsverzekering is vaak vereist door de klant van een aannemer (commercieel, residentieel of een algemene aannemer als hij als onderaannemer werkt) om ervoor te zorgen dat de financiële draagkracht beschikbaar is in geval van een claim.

Steeds meer klanten van opdrachtnemers hebben een bewijs nodig van de algemene aansprakelijkheidsverzekering van een aannemer. California Contractors Insurance Services biedt alle aannemers bij aankoop van de polis een verzekeringscertificaat dat kan worden gebruikt als bewijs van verzekering. De klantenkring van een aantal aannemers wil op de polis genoemd worden als “Extra Verzekerde”. California Contractors Insurance Services kan op verzoek het benodigde Aanvullende Verzekerde document verstrekken. Je kunt ook goedkope autoverzekering vinden via Aansprakelijkheidsverzekering.com. Natuurlijk is woonverzekering tarieven vergelijken ook mogelijk.

 

Wat dekt een contractant-aansprakelijkheidsverzekering?

Een contractant-aansprakelijkheidsverzekering dekt claims van derden wegens schade die voortvloeit uit de activiteiten van het verzekerde contractorbedrijf. Dekking omvat geen gebrekkig vakmanschap of schade aan het werk van verzekerde. De dekking is van toepassing op claims waaronder lichamelijk letsel, materiële schade, product- en voltooide operaties, medische betalingen en persoonlijk en reclameschade. Hieronder staan beschrijvingen van de dekkingen:

Lichamelijk letsel – Letsel, ziekte of ziekte opgelopen door een persoon, inclusief overlijden.

Materiële schade – Lichamelijk letsel aan materiële zaken, inclusief alle daaruit voortvloeiende verlies van gebruik van die eigendommen.

Product- en voltooide bewerkingen – Er wordt dekking verleend voor lichamelijk letsel en materiële schade nadat een project is voltooid, maar dekt alleen werk dat tijdens de beleidsperiode is uitgevoerd.

Medische betalingen – Medische kosten zijn gedekt voor lichamelijk letsel veroorzaakt door een ongeval tijdens de polisperiode. De dekking is doorgaans beperkt tot $ 5.000.

Persoonlijk en reclameschade – Letsel als gevolg van valse arrestatie, kwaadwillige vervolging, onrechtmatige uitzetting, het gebruik van andermans idee in een advertentie, schending van het auteursrecht of publicatie van materiaal dat laster, libels of iemands recht op privacy schendt. Niet gebruikelijk bij aannemersaansprakelijkheidsclaims.

Copyright - 2020 All Rights Reserved