Netherland

De meeste zorgverzekeringen hebben een goede dekking in Nederland, maar welke vergoedingen moet je nog steeds in de gaten houden?


0
Categories : Zorg vergelijken

Ernstige ziekten zoals kanker, hartfalen, diabetes, enz. besmetten de meeste mensen tijdens hun pensioenjaren. Deze aandoeningen kunnen enorme kosten met zich meebrengen, waarvan sommige of veel niet gedekt worden door hun gewone ziekte- en invaliditeitsverzekering. Gelukkig hebben sommige verzekeringsmaatschappijen hun plannen geïnnoveerd om kritieke ziekten te dekken. Het doel van deze plannen is om de reguliere medische polis van de patiënt aan te vullen met extra uitkeringen voor de goedkoopste zorgverzekeringen van dit moment.

Waarom zijn er zo veel verschillende zorgverzekeringen

De meeste van de beschikbare polissen worden uitbetaald wanneer bij de verzekerde een bepaalde levensbedreigende ziekte is vastgesteld. Sommige bedrijven beperken hun dekking tot bepaalde, specifieke voorwaarden. Deze zullen in de polis worden vermeld. Kanker, hartaanval, nierfalen, belangrijke orgaantransplantatie, beroerte en multiple sclerose zijn prominente aandoeningen die worden gedekt. De uitkeringen worden meestal uitbetaald op het moment dat de diagnose wordt gecertificeerd, als een forfaitair bedrag voor een aanvullende zorgverzekering in Nederland.

  • De verzekerde kan het geld uitgeven op elke manier die hij geschikt acht, of het nu gaat om het betalen van de medische kosten of het betalen van de hypotheek. Sommigen zullen het bedrag ineens gebruiken om een zorgverlener in te huren of zelfs om op vakantie te gaan, als dat hun prioriteit is.
  • Natuurlijk zijn niet alle ‘levensbedreigende ziekten’ gedekt en zullen er kwalificaties zijn voor elk van deze ziekten. Zo zal bijvoorbeeld kanker meestal wel gedekt zijn, maar het kan zijn dat het als ‘levensbedreigend’ moet worden beschouwd. Voor sommige beleidsmaatregelen zal het nodig zijn dat de ziekte, om in aanmerking te komen voor uitkeringen, kwaadaardig is en buiten het gebied van herkomst groeit, waardoor het normale weefsel wordt aangetast.

Op welke manier kun je zorgverzekeringen gemakkelijk vergelijken?

Er zullen ook enkele uitzonderingen zijn voor hartproblemen, en wat hier als “kritiek” wordt beschouwd, moet in het contract worden vermeld. Iets als angina pectoris zou waarschijnlijk niet gedekt zijn, maar een M.I. (myocardinfarct) waarschijnlijk wel, zolang het hart permanente weefseldood en littekens heeft gekregen. Sommige polissen vereisen een blokkade van de bloedtoevoer naar het hart om het als kritisch te beoordelen. Het klinkt behoorlijk kritisch voor mij!

De toename van claims en de spiraalvormige kosten van medische procedures heeft de meeste verzekeraars ertoe gebracht om de voorwaarden die zij dekken te beperken of veel beperkingen op te leggen bij het beschouwen van een ziekte als kritiek. Sommige bedrijven bieden verschillende plannen aan, waaronder ‘premie’-plannen die meer dekken maar ook meer kosten met zich meebrengen. Andere, typische ziekten die in een polis ter dekking van een kritieke ziekte zijn opgenomen, zijn onder meer de volgende:

– Beroerte (wanneer een bloedvat breekt of een bloedstolsel in de hersenen ontstaat)
– Ziekte van Alzheimer (de patiënt moet worden gediagnosticeerd met gevorderde Alzheimer en vereist permanent dagelijks toezicht)
– Grote orgaantransplantatie (de patiënt moet klinisch aantonen dat er sprake is van ernstig orgaanfalen)

Het beleid zal meestal ook betrekking hebben op blindheid, doofheid, Multiple Sclerose, verlamming en nierfalen. Voor iemand die een van deze aandoeningen heeft, is de medische technologie geweldig, maar dat geldt ook voor de kosten. De meeste reguliere verzekeringen dekken niet alles, en een polis die gemaakt is om een kritieke ziekte te dekken kan een echte levensredder zijn, letterlijk.

 

Artikel Bron: http://EzineArticles.com/4189549

Copyright - 2020 All Rights Reserved